လုပ်ငန်းမျှော်မှန်းချက်

CHK Biotech သည်ပြည်သူလူထု၏ကျန်းမာရေးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများအတွက်မော်လီကျူးရှာဖွေရေးနည်းပညာအသစ်များယူဆောင်လာရန်နှင့်ပြည်သူလူထုကိုအကျိုးပြုရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။

1602137738257